Geldbesparende aftrekposten voor de belastingaangifte

Publicatiedatum: 27 maart 2017 11:27
Geld besparen door minder belasting te betalen? Het kan! Maak gebruik van alle mogelijke aftrekposten en verlaag daarmee uw belastbare inkomen. Lees verder..


Aftrekposten belastingaangifte 2016


Ieder jaar krijgt u er weer mee te maken, de belastingaangifte. Dit jaar hebben bijna 7,5 miljoen particulieren en 1,2 miljoen ondernemers een uitnodiging ontvangen om de aangifte inkomstenbelasting te doen. Bij het merendeel is de belastingaangifte grotendeels vooraf ingevuld en dient u zelf enkel de controle en eventuele aanvullingen te doen. Gebruik deze controle om na te gaan of u wel gebruik maakt van alle mogelijke aftrekposten. 

Hoe werken de aftrekposten?


Het belastingstelsel in Nederland werkt met drie boxen. Het inkomen uit woning en werk wordt in box 1 belast. Onder inkomen valt het salaris en evt. fooien, inkomsten als freelancer, winst uit onderneming, fictieve inkomsten eigen woning (woning forfait), uitkering/pensioen, honorarium en periodieke uitkeringen zoals bijv. alimentatie. Het belastbare inkomen is te verlagen door middel van aftrekposten. Aftrekposten zorgen ervoor dat het belastbare inkomsten wordt verlaagd, waardoor u minder belasting hoeft te betalen in box 1. 

Aftrekposten in box 1


Aftrekposten verlagen uw belastbare inkomen. Voorbeeld: Uw inkomen is € 50.000 per jaar, aan aftrekposten heeft u een bedrag van € 10.000. U betaalt dit jaar nog belasting over € 40.000. De volgende aftrekposten kunnen op uw situatie van toepassing zijn: 

  • Hypotheek: Denk aan de hypotheekrenteaftrek, aftrek eenmalige financieringen zoals notariskosten en periodieke betalingen zoals het recht van opstal. 
  • Reiskosten woon/werkverkeer: Reist u met eigen vervoer, dan mag uw werkgever u onbelast € 0,19 per km vergoeden. De kosten voor reizen met openbaar vervoer zijn onder voorwaarden volledig aftrekbaar. 
  • Giften: Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of periodieke giften aan een ANBI of vereniging, mits schriftelijk vastgelegd, zijn aftrekbaar. 
  • Specifieke zorgkosten: Denk aan kosten die u niet vergoed krijgt van uw zorgverzekering. De eigen bijdrage zorgverzekeringswet, zorgverzekeringspremie en het eigen risico zijn niet aftrekbaar. Lees hier meer. 
  • Scholing- en studiekosten: Denk bijv. aan inschrijving en studieboeken. Lees hier meer.
  • Partneralimentatie: Aftrekbaar, mits schriftelijk vastgelegd en door zowel uzelf als uw ex-partner ondertekend.
  • Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering: De premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar. 
  • Premies lijfrenteproducten: De premie voor uw lijfrenteverzekering is aftrekbaar, hier is echter een maximum aan verbonden. 
  • Onderhoud rijksmonumenten: Denk aan schilderwerkzaamheden of reparaties. U kunt 80% van de kosten als aftrekpost opgeven.

Zelfstandig of wat hulp?


Bij alle aftrekposten geldt; let goed op de voorwaarden. Deze lijst is enkel een globale opsomming, bij onjuist gebruik van de aftrekposten kunt u boetes van de Belastingdienst riskeren. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het doen van uw belastingaangifte? Wij nemen het graag voor u uit handen. Het enige wat u hoeft te doen is het aanleveren van de gegevens die van belang kunnen zijn. Ook wanneer u enkel wat vragen heeft kunt u uiteraard bij ons terecht. Zorg ervoor dat uw belastingaangifte op tijd (voor 1 mei) de deur uit gaat of vraag tijdig uitstel aan. Lees hier meer over de Belastingaangifte

Wilt u op de hoogte blijven van ander nieuws en belangrijke veranderingen rondom ondernemen? Schrijf dan in op de nieuwsbrief en volg ons op FacebookLinkedIn en/of Twitter