Belastingregels bij internationale handel

Publicatie datum: 26 september 2016 12:00
De deal is binnen, u gaat zaken doen in het buitenland. Waar moet u allemaal aan denken als het aankomt op de administratie en belastingregels? En wat zijn de verschillen tussen handel binnen en buiten de EU? We zetten het voor u uiteen.

Vorige week hebben we het gehad over de ongeschreven regels van internationaal zaken doen (lees het hier: Vous, Sie, U? De (ongeschreven) regels van internationaal zaken doen). Hierbij valt met name te denken aan de culturele verschillen tussen landen. Verschillen die vaak cruciaal zijn wanneer u zaken wilt doen in een ander land. Deze week gaan we een stap verder. De deal is rond en u start de samenwerking. Waar moet u aan denken als het aankomt op belastingregels, btw verschillen en de aangiftes? We benoemen hier de belangrijkste verschillen, regels en zaken die u zeker moet weten. 

Goederen en diensten leveren aan andere EU-landen

 • BTW: In principe hoeft u geen btw in rekening te brengen aan andere ondernemers. Bij goederen past u het 0% tarief toe en bij diensten verlegt u de btw naar de klant. Wanneer u levert aan klanten die geen aangifte doen, bijvoorbeeld aan particulieren, dan is het tarief 6 of 21% Nederlandse btw.
 • Administratie: Zorg dat u een complete administratie bij houdt (zelfde regels als voor binnenlandse verkopen). Hou rekening met afwijkende regels bij de volgende gevallen; u exporteert nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen, accijnsgoederen of margegoederen, u bent betrokken bij ABC-leveringen, uw klanten doen geen btw-aangifte of uw goederen gaan de grens over maar blijven van u.  Zorg ook voor voldoende bewijs dat uw afnemer aangifte doet. Hiervoor heeft u de factuur, het betalingsbewijs en het btw-identificatienummer van de klant nodig. Levert u intracommunautair per jaar voor meer dan € 1.200.000 naar andere EU-landen, dan bent u verplicht het CBS gegevens te verstrekken. Hou tot slot uw zaken binnen en buiten de EU gescheiden in de administratie.
 • Facturen: Uw facturen moeten voldoen aan bepaalde regels. Naast de wettelijk verplichte gegevens en het bewaartermijn (7 jaar), zijn er aanvullende factuureisen bij goederen en diensten.

 

Goederen en diensten afnemen uit andere EU-landen

 • BTW: Wanneer u goederen afneemt uit andere EU-landen, dan brengt de leverancier over het algemeen 0% btw in rekening. Bij afname van diensten wordt de btw in de regel naar u verlegd. In beide gevallen berekent u de btw zelf en geeft u deze aan in de btw aangifte. De btw kunt u als voorbelasting aftrekken wanneer u het afgenomen goed gebruikt voor belaste omzet. Heeft u de factuur in een vreemde valuta ontvangen, dan rekent u het bedrag bij uw btw-aangifte om naar euro's. Bij goederen gebruikt u hiervoor de laatst genoteerde verkoopkoers van de factuurdatum. Krijgt u de factuur na de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin is geleverd? Dan gaat u uit van de verkoopkoers van die 15e dag. Heeft u de btw betaald in het land waar vandaan u afneemt, hoeft u daar geen aangifte te doen en mag u btw aftrekken als voorbelasting? U kunt deze btw terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. Doet u wel in het buitenland btw-aangifte, dan kunt u de btw aftrekken in uw buitenlandse aangifte.
 • Uitzonderingen diensten: Wanneer u een van de volgende diensten afneemt, brengt de leverancier u meestal btw vanuit het land van levering in rekening: diensten die te maken hebben met onroerende zaken, het verlenen van toegang tot evenementen op het gebied van kunst, cultuur, wetenschap, onderwijs, sport of ontspanning, verhuur van vervoermiddelen voor korte periodes, personenvervoer en restaurant of cateringdiensten.
 • Uitzonderingen goederen: Er gelden afwijkende regels met betrekking tot de import van goederen in de volgende situaties: u maakt gebruik van de kleineondernemersregeling, goederen komen aan in een ander EU-land, import van (bijna) nieuwe vervoersmiddelen, accijnsgoederen of margegoederen, levering is onderdeel van een ABC-levering, u hoeft geen btw aangifte te doen, u vervoert eigen goederen vanuit een ander EU-land naar Nederland of u bent een boer met grenslanderijen.


Goederen en diensten afnemen of leveren buiten de EU

 • Algemeen: Wanneer u zaken doet met landen buiten de EU, krijgt u te maken met btw-regels van Nederland en van het andere land. Deze regels verschillen per land. U bent als ondernemer verplicht deze regels zelf na te gaan in het land waar u zaken mee doet. De regels voor Nederland benoemen we hier.
 • Export goederen: U brengt 0% btw in rekening bij export van goederen.
 • Import goederen: U geeft de goederen aan bij de Douane, hierover betaald u invoerrechten en btw. Importeert u op regelmatige basis uit niet EU-landen, dan kunt u een vergunning aanvragen bij de Belastingdienst. Hiermee kunt u vervolgens zelf de btw over de goederen berekenen en aangeven via uw btw-aangifte. Bij handel in bulkgoederen kunt u in aanmerking komen voor opslag in een btw-entrepot waardoor het 0% tarief toegepast kan worden.
 • Diensten: Wanneer u diensten levert of afneemt uit niet EU-landen, dan is het van belang om te weten waar de dienst belast is. Enkele belangrijke regels: Maakt u gebruik van de Kleineondernemersregeling, hou dan bij de berekening van uw belastingvermindering rekening met de btw die naar u is verlegd. Deze dient u niet mee te rekenen als te betalen btw, maar wel als voorbelasting. Levert u digitale diensten, dan geldt hier sinds 1-1-2015 een andere regeling voor. De dienst is belast in het land waar uw klant woont of is gevestigd, hierbij maakt het niet uit of uw klant een particulier of ondernemer is.
 • Administratie: Voor het bijhouden van de administratie gelden naast de algemene verplichtingen, enkele extra eisen. Bij import bewaart u de volgende extra stukken: vrachtbrief, betalingsbewijs, het Enig document (Douane), factuur van de Douane, factuur van de Douane-expediteur, importeursoverzicht. Bij export bewaart u: alle documenten die u van de douane ontvangt op de plaats waar de goederen de EU verlaten, kopie vrachtbrief, factuur van vervoerder, invoerbewijs van het land van bestemming, correspondentie met uw klant, bewijs van transportverzekering, eventueel een kopiefactuur die voor export is getekend door de Douane, eventueel andere documenten die op de uitvoer betrekking hebben. Bij de export van een boot heeft u een extra verklaring nodig, bij een motorrijtuig ontvangt u een uitvoerverklaring.
 • Belasting terugvragen: Wanneer u belasting heeft betaald in een niet EU-land, kunt u mogelijk belasting terugvragen. Dit is echter per land verschillend. Vraag hiernaar bij de buitenlandse belastingdienst wat de mogelijkheden zijn.

 

Het is belangrijk dat wanneer u zaken doet in het buitenland, of u nu goederen of diensten levert of afneemt, u op de hoogte bent van alle regels. Zorg dat u zich goed in leest in het land waar u zaken mee doet en neem bij twijfel ook altijd contact op met zowel de belastingdienst in Nederland als in het land waarmee u zaken doet. Uiteraard kunt u dit ook uitbesteden aan ons of aan uw eigen consultant. Wilt u hier meer informatie over, neem dan vrijblijvend contact met ons op. 
Bron: Belastingdienst