Aftrekposten voor starters

Publicatiedatum: 30 januari 2017 13:07
Staat u aan de start van een nieuwe onderneming of bent u net een paar jaar onderweg? U komt waarschijnlijk in aanmerking voor diverse aftrekposten. Aftrekposten hebben een positief effect op uw financiën.

Wat zijn aftrekposten?

Door gebruik van aftrekposten, kunt u de winst drukken, waardoor minder belasting betaald hoeft te worden. Voor ondernemers in het algemeen zijn er vele verschillende aftrekposten, echter zijn deze voor u als starter niet allemaal direct toepasbaar. Specifiek voor startende ondernemers (de eerste 5 jaar) zijn er wel diverse interessante regelingen, welke we hier toelichten.

Zelfstandigenaftrek en startersaftrek

Voldoet u aan het urencriterium, heeft u op 1 januari niet de AOW-leeftijd bereikt en bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting, volgens de Belastingdienst? U hebt recht op zelfstandigenaftrek. Dit bedrag is reeds vastgesteld op € 7.280, maar mag niet meer zijn dat het bedrag van de winst voor aftrek. Echter voor starters wordt hier een uitzondering op gemaakt. Daarmee kan de zelfstandigenaftrek met in totaal € 2.123 verhoogd worden. De voorwaarden voor gebruik van deze aftrekpost:

  • In het aangiftejaar had u recht op zelfstandigenaftrek
  • In de voorafgaande 5 jaar was u min. 1 jaar geen ondernemer
  • In de 5 voorafgaande jaren heeft u niet meer dan 2x gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek.
  • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

Zakelijke kosten

Iedere ondernemer maakt jaarlijks kosten. Dit kan uiteenlopen van de aanschaf van een nieuwe laptop tot aan de kosten voor scholing. Startende ondernemers hebben vaak forse opstartkosten, welke grotendeels aftrekbaar zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor advieskosten. Een compleet artikel over zakelijke kosten vindt u hier.

Willekeurig afschrijven 

Komt u in aanmerking voor de startersaftrek en heeft u een eenmanszaak, maatschap, VOF of Commanditaire overeenkomst, dan  kunt u mogelijk willekeurig afschrijven.  Normaal gesproken moeten aanschafkosten van bedrijfsmiddelen over een aantal jaar gemiddeld worden. Bij willekeurige afschrijving bepaalt u zelf hoe en wanneer u bedrijfsmiddelen afschrijft die in de startfase van de onderneming zijn aangeschaft. Er mag willekeurig afgeschreven worden op bedrijfsmiddelen die u kocht in de jaren dat u recht had op startersaftrek of in het aanloopjaar. Een uitzondering hierop zijn bedrijfsmiddelen die niet in aanmerking komen voor de investeringsaftrek

Bent u starter?

Start u binnenkort met uw eigen onderneming, of bent u reeds sinds kort actief als ondernemer? Wij helpen u graag bij een zo (financieel) gunstig mogelijke start. Op 23 maart organiseren wij een lezing speciaal voor Starters. De toegang is gratis, dus meld snel aan en zorg dat u er bij bent! Wilt u op de hoogte blijven van ander nieuws en belangrijke veranderingen rondom ondernemen? Schrijf dan in op de nieuwsbrief en volg ons op FacebookLinkedIn en/of Twitter