NIEUWSBERICHTVergoedingen onder de werkkostenregeling

Publicatiedatum: 22 november 2018 10:00
De laatste maanden van het jaar zitten traditiegetrouw vol met borrels en giften. De werkkostenregeling geeft inzicht over het onbelast vergoeden en verstrekken aan medewerkers.


Werkkostenregeling en vrije ruimte 


Met het nieuwe jaar in zicht staan de jaarlijkse borrels, chocoladeletters, kerstpakketten en lekkere etentjes weer op de agenda. Met het oog hierop lichten we de werkkostenregeling opnieuw uit. De werkkostenregeling (WKR) is ingevoerd, met als doel het collectief bundelen van de tot dan toe individuele regels en wetten omtrent vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers.

Onder de werkkostenregeling is het voor werkgevers mogelijk om een deel van de totale fiscale loonsom (bruto) te besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan medewerkers. Spelregel is dat de vrije ruimte is bepaalt op maximaal 1,2% van de totale loonsom van alle medewerkers samen. Over de vrije ruimte betaalt u geen loonbelastingen. Komen de kosten boven de 1,2% dan betaalt u over het meerdere belasting in de vorm van een eindheffing ter hoogte van 80%. Goed om te weten is dat premies voor verzekeringen en werkgeversheffing niet worden berekend over dit deel.


Vrijstellingen en nihilwaarderingen


Sommige kosten worden direct aangewezen als loon en worden daarom vergoed vanuit de vrije ruimte. Maar, zegt de Belastingdienst, sommige zaken mogen onbelast vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld worden. Dit zijn de zogenoemde 'gerichte vrijstellingen', welke niet meetellen in de vrije ruimte.  Daarnaast is er voor de voorzieningen die de werknemer op de werkvloer gebruikt een uitzonderingsregel, de 'nihilwaardering.' Hieronder valt alleen loon in natura, vergoedingen in geld zijn dus uitgesloten.


Kerstfeest onbelast vergoed?


De feestmaanden en bijbehorende geschenken zijn leuk voor de medewerkers, maar hoe wordt dit administratief verwerkt? Wanneer de onderneming een Kerstfeest organiseert voor werknemers en hun familie, dan kent de belastingdienst twee mogelijkheden. Zij zegt: 

  • 'U organiseert het feest op de werkplek, bijvoorbeeld in de kantine. Het feest is een niet-ongebruikelijke voorziening. De consumpties zijn onbelast. Dit geldt ook voor werknemers van andere vestigingen, locaties of kantoren. Als u de kinderen of de werknemers een cadeau meegeeft is dat loon van de werknemer.' Heeft u als werkgever nog ruimte in de vrije ruimte, dan kunt u het daaronder boeken. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon aanwijzen, dan betaalt u 80% als eindheffing

  • 'U organiseert het feest extern bij een derde. De waarde van het feest en de eventuele cadeaus voor de kinderen of de werknemers is loon voor de werknemer.' En ook hier geldt; Heeft u als werkgever nog ruimte in de vrije ruimte, dan kunt u het daaronder boeken. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon aanwijzen, dan betaalt u 80% als eindheffing


Specifiek en inhoudelijk advies? 


De werkkostenregeling werd in het leven geroepen om alle diverse separate regelingen te bundelen. Niet op de laatste plaats zou deze collectieve regelgeving overzicht en een administratieve verlichting bieden. Echter, de praktijk is tot op heden minder rooskleurig. De werkkostenregeling kent veel uitzonderingen en onduidelijkheden die zelfs door standpunten van de belastingdienst niet geheel opgelost zijn. Als ondernemer maakt u wellicht niet volledig gebruik van de fiscale mogelijkheden. De experts van AdViSup adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw organisatie. Neem contact met ons op, dan kijken we graag met u mee. Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en interessante ontwikkelingen rondom ondernemen in de breedste zin van het woord? Schrijf dan in op de nieuwsbrief welke om de maand verschijnt en volg ons op FacebookLinkedIn en/of Twitter.