Uw vermogen schenken of nalaten?

Publicatie datum: 14 november 2016 11:00
Vermogen schenken bij leven, of nalaten wanneer u komt te overlijden? Een onderwerp waar u niet te lang bij stil moet staan, maar waar u wel eens goed over na moet denken.

Vermogen schenken of nalaten?

U hebt uw hele leven hard gewerkt en een aardig vermogen opgebouwd. Heeft u wel eens nagedacht wat er met uw vermogen gebeurt op het moment dat u komt te overlijden? Waarschijnlijk heeft u een testament opgesteld waarin precies staat wie welk deel krijgt. Wellicht heeft u er nog niet bij stil gestaan, maar wanneer u uw vermogen nalaat aan uw (klein-)kinderen, wordt dit door een fiscus behoorlijk hoog belast. Een andere optie is uw vermogen schenken bij leven. Er zit een groot verschil in het schenken bij leven of het nalaten van uw vermogen bij overlijden. Zowel voor u als voor uw (klein-)kinderen kan dit in de papieren lopen. Voor een goed overzicht tussen beide opties, zetten wij de verschillen onder elkaar: 

Vermogen nalaten bij overlijden

 • (Klein-)kinderen betalen erfbelasting
 • Vrijstelling kinderen en kleinkinderen: € 20.148 
 • Tarief kinderen bij de eerste € 121.903: 10%
 • Tarief kinderen over het meerdere: 20% 
 • Tarief kleinkinderen bij de eerste € 121.903: 18%
 • Tarief kleinkinderen over het meerdere: 36% 

Vermogen schenken bij leven

 • Vrijstelling kinderen: € 5.304
 • Vrijstelling kleinkinderen: € 2.122 
 • Vrijstelling kan jaarlijks worden toegepast (spreiden!)
 • Tarief kinderen bij de eerste € 121.903: 10%
 • Tarief kinderen over het meerdere: 20% 
 • Tarief kleinkinderen bij de eerste € 121.903: 18%
 • Tarief kleinkinderen over het meerdere: 36% 
 • Extra: Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar bestaat er op dit moment een eenmalige extra vrijstelling van € 25.449. Voor de aankoop van een eigen woning, aflossing hypotheek of het volgen van een studie bedraagt dit € 53.016. Per 01-01-2017 wordt de eenmalige vrijstelling voor een eigen woning verruimd naar € 100.000 welke over 3 opeenvolgende jaren kan worden benut.

Rekenvoorbeeld vermogen schenken of nalaten

Om u een goed beeld te geven van de verschillen tussen beide opties, laten wij u in een rekenvoorbeeld zien wat er mogelijk is. In het eerste voorbeeld berekenen we de situatie wanneer u uw vermogen nalaat bij overlijden. Wij gaan uit van een totale erfenis van € 300.000 voor uw twee kinderen. Beide kinderen krijgen een gelijk deel ad € 150.000. De rekensom per kind is als volgt:

 • Verkregen deel: € 150.000 minus vrijstelling -/- € 20.148 = € 129.852,-
 • Erfbelasting 10% over de eerste € 121.903 = € 12.190,30
 • Erfbelasting 20% over het meerdere (€ 129.852 - € 121.903 = € 7.949) = € 1.589,80
 • Totaal erfbelasting: € 13.780,10

Rekensom wanneer u ditzelfde bedrag aan uw kinderen schenkt over een termijn van 5 jaar (2017 - 2021) bij leven: 

  • Verkregen deel: € 150.000 minus vrijstelling (5 x € 5.304) = € 124.480,-
  • Belasting 10% over de eerste € 121.903 = € 12.190,30
  • Belasting 20% over het meerdere (€ 124.480 - € 121.903 = € 2.577) = € 515,40
  • Totaal belasting: € 12.705,70

  Wanneer u gebruikt maakt van de eenmalige extra vrijstelling van € 100.000 in 2017 voor de aankoop van een woning, is de som zelfs als volgt: 

   • Verkregen deel: € 150.000 minus vrijstelling (€ 100.000 + (5 x € 5.304)) = € 28.784,-
   • Belasting 10% over de eerste € 121.903 = € 2.878,40
   • Belasting 20% over het meerdere: n.v.t.
   • Totaal belasting: € 2.878,40

   Wat zijn uw mogelijkheden?

   Het vermogen schenken is ook voor u interessanter dan het na te laten. Het schenken levert namelijk fiscaal voordeel op, doordat u over het geschonken geld in box 3 geen vermogensrendementsheffing meer betaald. Dit kan gespreid over meerdere jaren een behoorlijke besparing opleveren. Het is weliswaar geen onderwerp waar u lang bij stil wilt staan, toch raden wij het iedereen aan er toch eens goed over na te denken. Uiteindelijk wilt u natuurlijk alles zo goed, maar vooral ook voordelig mogelijk geregeld hebben. Zowel voor nu, als voor later. Uiteraard kunt u bij ons terecht, indien u graag uw situatie doorgerekend zou willen hebben om te zien wat voor u interessant is. Neem hiervoor gerust contact met ons kantoor op.