Stagiaires op de werkvloer

Publicatiedatum: 1 augustus 2016 11:30
De zomervakantie is inmiddels in volle gang. Voor veel studenten het moment om een stageplaats te zoeken voor het nieuwe schooljaar. Veel bedrijven staan te springen om stagiaires: nieuwe kennis en creatieve ideeën! Een beloning is wel op zijn plaats, maar wat zijn de fiscale regels rondom vergoedingen?

Een stagiair kan van grote toegevoegde waarde zijn binnen het bedrijfsleven. Zo kan er natuurlijk wat werk uit handen genomen worden, maar nog belangrijker, veel stagiaires doen vanuit hun opleiding een onderzoek voor het stagebedrijf. Ook brengen ze nieuwe kennis en vaak creatieve ideeën mee, welke voor u als ondernemer zeer waardevol kunnen zijn. Voor de start van de stage is het van belang dat u een overeenkomst met de stagiair sluit. Hier moet in ieder geval de start- en einddatum in opgenomen worden, evenals het aantal te werken uren en eventuele vakantiedagen, de leerdoelen en de begeleiding die u gaat geven, de hoogte van de eventuele onkostenvergoeding en tot slot afspraken omtrent ziekte van de stagiair. 


De hoogte van de stagevergoeding bepaalt welke fiscale regels van toepassing zijn. Wanneer u de stagiair een reële beloning geeft (bijv. het minimumloon), dan ziet de belastingdienst dit als dienstbetrekking. In dat geval gelden alle normale regels voor de loonheffingen: inhouding loonbelasting en premie volksverzekeringen en afdracht premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet. Hierdoor is de stagiair, net als uw andere werknemers, verzekerd voor alle werknemersverzekeringen.


Er kan ook een fictieve dienstbetrekking ontstaan, dit is het geval indien u de stagiair een kleine vergoeding geeft zoals bijvoorbeeld 50% van het minimumloon. De regels voor de loonheffingen zijn dan als volgt: inhouding loonbelasting en premie volksverzekeringen en afdracht werkgeversheffing Zorgverzekeringswet. U betaald geen premies werknemersverzekeringen, waardoor de stagiair enkel verzekerd is voor de Wajong en de Ziektewet. Indien u de vergoeding niet aan de stagiair overmaakt, maar aan de onderwijsinstelling of stagebureau, dan zijn er andere bepalingen van toepassing. De voorwaarden hiervoor zijn dat de vergoeding wordt gebruikt voor schoolactiviteiten, de school houdt de volledige administratie bij en u legt binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de stagiair actief was de naam, adres en BSN nummer van de stagiair vast in uw administratie. Hierbij vermeld u tevens de hoogte van de betaalde vergoeding inclusief de naam en het adres van de school en het nummer van het besluit waarop deze regeling is gebaseerd (14-12-2010, nr. DGB2010/2202M). Wanneer u deze regels volgt, hoeft u geen rekening te houden met loonheffingen.
 
Vraag direct in het eerste gesprek met de stagiair wat het doel van de stage is en of er informatie vanuit de school beschikbaar is rondom de stageperiode. Zo kunt u direct een inschatting maken van de eventuele vergoeding en tevens de bijbehorende fiscale regels op de juiste wijze toepassen. De stagiaires van nu zijn de toppers van de toekomst, geef ze een kans om te leren in de praktijk en zorg dat u goed op de hoogte bent van alle regels. Veel succes met de zoektocht naar die fantastische stagiair!