Premiekorting voor werkgevers kan flink oplopen

Publicatie datum: 12 december 2016 12:00
Ieder bedrijf moet voldoen aan zijn plicht tot het doen van de aangifte loonheffingen. Wist u echter dat u in bepaalde gevallen geld kunt besparen door toepassing van de premiekorting voor werkgevers?

Premiekorting voor werkgevers 

Er zijn ontzettend veel rechten en plichten voor zowel werkgevers als werknemers. Iedere werkgever is verplicht tot het doen van de aangifte loonheffingen, welke bestaat uit loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Er zijn echter situaties, waardoor u als werkgever korting kan toepassen op de door u te betalen premies. 

Wanneer in aanmerking voor premiekorting voor werkgevers 

We benoemen hier de situaties, waarbij u in aanmerking komt voor toepassing van de korting. Dit is onder meer het geval wanneer u een werknemer in dienst neemt die aan een van onderstaande criteria voldoet:

 • Premiekorting oudere werknemer: Uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder
 • Premiekorting arbeidsgehandicapte: Werknemer die hoort tot een van de doelgroepen Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Een extra aanvulling hierop zijn werknemers die vallen in een van de volgende groepen: 
  • Werknemer heeft recht op WIA-uitkering
  • UWV heeft vastgesteld dat werknemer tegelijkertijd voldoet aan 4 opgestelde voorwaarden 
  • Werknemer is jonger dan 18 jaar, heeft door ziekte of handicap problemen gehad bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst.
  • Werknemer is 18 jaar of ouder, krijgt geen uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong, heeft door ziekte of handicap problemen gehad bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst.
  • Werknemer was vóór 29-12-2005 arbeidsgehandicapt op grond van de Wet REA.  
 • Premiekorting jongere werknemer: Werknemer is voor 01-01-2016 in dienst genomen en was op dat moment tussen de 18 en 26 jaar of ouder. Hij had recht op WW-uitkering of een uitkering op grond van de Participatiewet. Werknemer heeft een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling voor ten minste 32 uur per week met een duur van min. 6 maanden. Is werknemer tussen 01-07-2015 en 01-01-2016 in dienst gekomen, dan dient de arbeidsovereenkomst voor min. 24 uur per week te zijn met een duur van min. 6 maanden.
 • Premievrijstelling marginale arbeid: Uitkeringsgerechtigde voor max. 6 weken in dienst. De werknemer is dit jaar niet eerder bij u in dienst geweest en een andere werkgever heeft niet in hetzelfde jaar de premievrijstelling marginale arbeid toegepast.

Toepassing van de premiekorting

Natuurlijk is het voor u van belang wat de premiekorting voor werkgevers inhoudt en hoe u deze toepast. Onderstaand vindt u de uitleg per type korting:

 • Premiekorting oudere werknemer: Recht op max. 3 jaar premiekorting tot einde dienstbetrekking of tot de maand waarin werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Korting bedraagt € 7.000 per werknemer/jaar bij een dienstverband van min. 36 uur per week. Werkt werknemer minder, verlaag de premiekorting evenredig.
 • Premiekorting arbeidsgehandicapte:
  • Standaard: Korting bedraagt € 2.000 per werknemer/jaar bij een dienstverband van min. 36 uur per week. Werkt werknemer minder, verlaag de premiekorting evenredig.
  • Extra doelgroep aanvulling : Korting bedraagt € 7.000 per werknemer/jaar bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week.
 • Premiekorting jongere werknemer: Korting bedraagt € 3.500 per werknemer/jaar. Recht op max. 2 jaar premiekorting vanaf het moment dat werknemer in dienst komt, tot einde dienstbetrekking.
 • Premievrijstelling marginale arbeid: Op verzoek kan de Belastingdienst voor de werknemer vrijstelling verlenen voor de premies werknemersverzekeringen. 

Hoe verder?

Wij hebben hier een beknopte omschrijving per premiekorting gegeven voor zover deze op dit moment bekend zijn. De regels voor 2017 en verder kunnen hiervan afwijken. Komt u mogelijk in aanmerking voor een korting en wilt u de premiekorting voor werkgevers toepassen, zorg dan dat u zich volledig in leest of laat adviseren door een HRM adviseur indien u hier zelf onvoldoende mee bekend bent. Indien u gebruik wenst te maken van onze HRM adviseur, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.