Kinderen in het bedrijf

Publicatiedatum: 16 oktober 2016 00:00
Gaat uw kind meewerken in het bedrijf, dan kan dit op basis van twee verschillende vormen; in echt dienstverband en in fictief dienstverband. In welke vorm uw kind meewerkt hangt af van vele factoren en bijbehorende regels.


Kinderen in het bedrijf, waar moet u aan denken?


Het echte dienstverband is eenvoudig; uw kind werkt onder dezelfde arbeidsvoorwaarden mee als andere werknemers. In dit geval gelden de normale regels voor de loonheffingen en uw kind is meeverzekerd voor de werknemersverzekering. Een fictief dienstverband kan ontstaan als het kind ten minste 15 jaar is en de familierelatie boven de arbeidsrelatie staat. De arbeidsvoorwaarden zijn in dit geval afwijkend aan dat van andere werknemers. Let wel, ontvangt uw kind winst uit de onderneming, dan is er sowieso geen fictief dienstverband. Bij een fictief dienstverband van het meewerkende kind geldt het volgende:


 • De ouders zijn inhoudingsplichtig voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en zij moeten werkgeversheffing zorgverzekeringswet betalen.
 • De ouders moeten aan alle bijbehorende administratieve verplichtingen voldoen. Zij moeten bijvoorbeeld een kopie van het identiteitsbewijs van hun kind bij de administratie bewaren.
 • Het meewerkende kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.


Vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen


Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een vereenvoudigde regeling voor de loonbelasting, premie volksverzekeringen zorgverzekeringswet toe te passen voor uw meewerkende kinderen in het bedrijf. U dient te voldoen aan alle voorwaarden en u heeft toestemming nodig van de Belastingdienst.

De voorwaarden zijn als volgt:

 • Het betreft een eenmanszaak, maatschap, vof of cv.
 • Het kind is ten minste 15 jaar.
 • Het kind hoort tot het huishouden van deze ouder(s).
 • Het kind werkt in de onderneming van de ouder(s). In het geval van een maatschap, vof of cv gaat het dus om een kind van 1 van de maten of vennoten.
 • Het kind geniet geen winst uit de onderneming.
 • Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • In de administratie neemt u naam, adres en Burgerservicenummer van het kind vóór de eerste uitbetaling op.

De regeling omvat het volgende:

 • Gebruikmaking van apart loonheffingennummer (aanvragen via formulier 'Melding loonheffingen werkgever van meewerkende kinderen' op de site van de Belastingdienst). U doet dit slechts eenmaal, ook als er meer kinderen in het bedrijf meewerken.
 • 1 keer per jaar aangifte loonheffingen
 • Geen verplichting tot invullen loonstaten
 • Bewaren loonspecificatie bij de loonadministratie  
 • Toepassing loonheffingskorting
 • 1x per jaar inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen en betaling werkgeversheffing zorgverzekeringswet op de 1e werkdag van het volgende kalenderjaar.


Waardering inwoning, maaltijden of kleding 


Er gelden speciale regels  voor de waardering van kleding, maaltijden en inwoning die meewerkende kinderen van hun ouders krijgen. Heeft u bij de vaststelling van het loon rekening gehouden met gratis inwoning, gratis verstrekking van maaltijden en kleding, dan rekent u hiervoor de factuurwaarde of de waarde in het economisch verkeer tot loon. Deze regeling geldt ook indien het loon van uw kind tenminste 30% lager is dan het gebruikelijk loon voor de functie. De normbedragen waarmee gerekend kan worden is voor gratis inwoning € 5,45 per dag per kind en € 3,25 per maaltijd. Bepaalt u de waarde van hetgeen u verstrekt met deze normbedragen en komt u uit op een loonbedrag dat 30% lager is dan het gebruikelijk loon, dan mag u de normbedragen hier niet officieel voor gebruiken en dient u te rekenen met de factuurwaarde of de waarde in het economisch verkeer. Komt u met deze nieuwe berekening uit op loon dat 70% of meer van het gebruikelijk loon, dan stelt u het loon op 70% van het gebruikelijk loon. Ter verduidelijking van deze uitleg, vindt u onderstaand een rekenvoorbeeld van de Belastingdienst.
 
U hebt het loon van uw meewerkende kind vastgesteld op € 1.000. Daarnaast verstrekt u aan uw meewerkende kind 30 maaltijden met een factuurwaarde van € 10 per maaltijd. Een andere werknemer krijgt voor hetzelfde werk € 1.700. Als u voor de 30 maaltijden die u verstrekt, uitgaat van het normbedrag (30 x € 3,25 = € 97,50), komt u voor uw meewerkende kind op een loon van € 1.097,50. Omdat dit meer dan 30% lager is dan het gebruikelijke loon, mag u de normbedragen niet gebruiken. U telt dus de factuurwaarde van de maaltijden die u verstrekt (€ 10 per maaltijd), bij het loon. Daarmee komt het loon op € 1.300. Omdat dit is meer dan 70% van het gebruikelijke loon, stelt u het loon van uw meewerkende kind op € 1.190.
 
Bent u voornemens om uw kinderen in het bedrijf mee te laten werken, zorg dan dat voor iedereen duidelijk is onder welke voorwaarden dit gebeurt. Werkt uw kind al mee in het bedrijf en twijfelt u of wel alle regels zijn gevolgd? Of is uw kind in de onderneming mee gegroeid en gaat hij mogelijk toetreden als mede-ondernemer? Het is verstandig opnieuw te kijken naar de gemaakte afspraken. Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan zeker even contact met ons op, we denken graag met u mee. Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en interessante ontwikkelingen rondom ondernemen in de breedste zin van het woord? Schrijf dan in op de nieuwsbriefwelke om de maand verschijnt en volg ons op Facebook, LinkedIn en/of Twitter.