BTW teruggave bij kosten in de EU

Publicatiedatum: 11 januari 2018 12:00
Maakt jouw onderneming kosten in het buitenland? Overweeg de betaalde BTW terug te vragen. Binnen de EU is dat relatief makkelijk met hulp van de belastingdienst.


Zakelijke kosten in het buitenland


Wanneer je als ondernemer goederen of diensten van buiten Nederland importeert moet je uiteraard BTW afdragen. Vaak zijn het kleine bedragen, denk daarbij aan tankkosten en reis-  en verblijfkosten. De vraag is dan of het de moeite loont een verzoek tot teruggave in te dienen. Echter, steeds vaker weten Nederlandse ondernemers de EU markt te betreden en daarmee wordt BTW teruggave uit afzonderlijke lidstaten opeens interessant. 

Soms is het mogelijk om direct bij overeenkomst of aanschaf het Nederlandse BTW nummer door te geven. De buitenlandse afdracht wordt daarmee vermeden. Meer regel dan uitzondering is dat men de buitenlandse BTW moet afstaan. Via de Nederlandse belastingdienst zijn die kosten eenvoudig terug te vragen. Hier zijn duidelijke voorwaarden aan verbonden, we zetten ze hieronder uiteen.


Voorwaarden voor teruggave  


De belastingdienst stelt dat aanvragen makkelijk ingediend kunnen worden, maar dat er wel enkele spelregels zijn. Zo kan de afgedragen BTW  in het buitenland niet worden opgegeven als voorbelasting  bij de reguliere aangifte omzetbelasting. Let wel, de belastingdienst houdt 1 oktober aan als uiterste datum voor het indienen van teruggave verzoeken. Daarna kan het tot 4 maanden duren voordat een reactie vanuit de betreffende belastingdienst wordt verstuurd.  

De verdere voorwaarden voor het indienen van een aanvraag zijn: 

  • De onderneming is in Nederland gevestigd.
  • De onderneming is niet BTW-plichtig in het EU-land waar de BTW is afgedragen. Is dat wel het geval, dan is de BTW in dat land als voorbelasting aftrekbaar. 
  • De goederen en diensten worden gebruikt voor met BTW belaste bedrijfsactiviteiten.


Er gelden tevens drempelbedragen bij de belastingdienst. Concreet worden er twee bedragen gehanteerd, afhankelijk van het moment van aangifte. 

  • Wordt het verzoek ingediend na afloop van een kalenderjaar? Het BTW-bedrag moet ten minste €50,- zijn.
  • Dient u het verzoek tijdens het kalenderjaar in, over een periode van ten minste 3 maanden? Het BTW-bedrag moet ten minste €400,- zijn.


In het geval van verzoeken die tijdens het kalenderjaar gedaan worden, geldt eveneens dat bedragen onder de €400,- kunnen worden ingediend. Het betreffende EU lidstaat bepaalt dan zelf of het verzoek in behandeling wordt genomen. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden die per EU land zijn vastgesteld. In de meeste lidstaten kunnen verzoeken in het Engels en de lokale taal ingediend worden. Ook moeten bij bepaalde bedragen de facturen meestal worden meegestuurd. Verder verschilt het per lidstaat of teruggaven ook op andere momenten door derden ingediend mogen worden en eventuele betalingen aan derden worden overgemaakt. Een overzicht van de eisen en voorwaarden per lidstaat is te vinden op de website van de belastingdienst


Hulp bij verzoek tot teruggave


Heb je vragen over in het buitenland betaalde belastingen en wil je weten welke mogelijkheden er zijn voor teruggave? Of ben je vooral actief buiten de Europese Unie en wil je daar meer over weten? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij gaan graag met je om de tafel om jouw mogelijkheden te onderzoeken. Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en interessante ontwikkelingen rondom ondernemen in de breedste zin van het woord? Schrijf dan in op de nieuwsbrief welke om de maand verschijnt en volg ons op FacebookLinkedIn en/of Twitter.